Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Skyddade områden

 Marine reservater i Øresund

Der findes flere områder i Øresund, som er beskyttede som reservater, og flere områder findes i forslag. Hele Øresund har siden 1932 været beskyttet mod trawlfiskeri. Denne beskyttelse blev indført af hensyn til færgetrafikken, men har gavnet Øresunds bundmiljø sammenlignet med f. eks. Kattegat, hvor et omfattende trawlfiskeri foregår. Der forekommer desværre en del trawlfiskeri i Øresund uden tilladelse.

 Marina reservat i Öresund

Det finns flera områden i Öresund som är skyddade i form av reservat och fler områden finns som förslag. Hela Öresund är skyddat från trålning sedan 1932. Detta skydd infördes med hänsyn till färjetrafiken men har gynnat Öresunds bottenmiljö jämfört med tex Kattegat där omfattande trålning fördärvat bottnarna. Det förekommer tyvärr en del tjuvtrålning som är destruktiv.