Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Organisationen

 Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Et samfinansieret sekretariat findes hos Københavns Kommune. Arbejdsgruppen udgøres af repræsentanter fra de danske kommuner omkring Øresund, Lensstyrelsen Skåne, Helsingborg stad, Landskrona stad og Malmö stad. Den overordnede styregruppe består af chefer fra parternes miljømyndigheder.
 Samarbetet är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. Ett samfinansierat sekretariat finns på Köpenhamns kommun. Representanter från de danska amten i Köpenhamnsregionen, Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs stad, Landskrona stad samt Malmö stad bildar arbetsgruppen. Den överordnade styrgruppen består av chefstjänstemän från parternas miljömyndigheter. 

 

Vores opgaver

Samarbejdets målsætning er at virke for et godt vandmiljø i Øresund gennem udredninger om og undersøgelser af Øresunds vandmiljø.

Arbejdsgruppen skal:

 • beskrive tilstanden i Øresunds vandmiljø for derved at give et solidt fagligt grundlag for videre tiltag i området
 • beskrive udledninger og tilførsel af næringssalte og toksiske stoffer til Øresund samt forhold og aktiviteter i vandområdet og på kysten, som har betydning for Øresunds vandmiljø
 • bearbejde specielle problemstillinger i tilknytning til de større byer, havneområder og belastning fra sejladsen på Øresund
 • formulere miljømål for Øresunds vandmiljø
 • identificere faktorer (både indenfor og udenfor Øresundsområdet), som hindrer opfyldelsen af de ønskværdige mål, og som kan danne baggrund for en indsats til konkret afhjælpning af problemerne
 • formidle viden om recipientbeskyttelse og rensningsteknik til relevante parter og at fremme erfaringsudveksling om disse emner.

Styregruppen

 • Formand/Ordförande – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
 • Næstformand/Vice ordförande – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne 

Deltagere i arbejdsgruppen:

 • Helsingør Kommune
 • Lisa Groth, Fredensborg Kommune
 • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
 • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
 • Therese Ehrnsten, Landskrona stad
 • Jette Skov, Københavns Kommune

Danske repræsentanter i styregruppen:

 • Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
 • Lisa Groth, Fredensborg Kommune
 • Troels Vastrup, Hørsholm Kommune
 • Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
 • Anja Aalling Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
 • Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune

Våra uppgifter

Målsättningen med samarbetet är att verka för en god vattenmiljö i Öresund genom utredningar om och undersökningar av Öresunds vattenmiljö.

Arbetsgruppen skall:

 • beskriva tillståndet i Öresunds vattenmiljö för att ge en god kunskapsbas för framtida vattenvårdande åtgärder i området
 • beskriva utsläpp och tillförsel av närsalter och toxiska ämnen till Öresund samt beskriva förhållande och aktiviteter i vatten- och kustområden som påverkar Öresunds vattenmiljö
 • utreda problemställningar med anknytning till större tätorter, hamnområden och belastning från sjöfarten på Öresund
 • formulera miljömål för Öresunds vattenmiljö
 • identifiera vilka faktorer (både inom och utanför Öresundsområdet) som hindrar att miljömålen uppnås och ge en grund för att avhjälpa problemen
 • förmedla kunskap och främja erfarenhetsutbyte om skydd av recipienter och reningsteknik till berörda parter

Arbejdsgruppen

 • Formand/Ordförande – Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne 
 • Sekretær/Sekreterare – Eleonora Bruno, Københavns Kommune

Deltagare i arbetsgruppen:

 • Helsingør Kommune
 • Lisa Groth, Fredensborg Kommune
 • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
 • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
 • Therese Ehrnsten, Landskrona stad
 • Jette Skov, Københavns Kommune

Svenske repræsentanter i styregruppen:

 • Richard Åkesson, Höganäs kommun
 • Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
 • Jörgen Hanak,  Landskrona stad
 • Patrik Lund, Kävlinge kommun
 • Helena Björn, Lomma kommun
 • Ingegerd Andersson, Burlövs kommun
 • Henric Nilsson, Malmö stad
 • Ola Gustavsson, Vellinge kommun
 • Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne