Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Forslag om beskyttelse af Øresund – Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund / 14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda naturen i Öresund

Läs mera här >>