Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Badvatten

 App “Bathing Water”

Med denne app får du en badevandsprognos for en række strande og vinterbademuligheder langs den danske øresundskyst og den svenske kysten. Badprognosen giver et overblik over vandkvaliteten, vandtemperaturen og hvordan vejret forventes at være et par dage fremover. App “badevand” på AppStore >> og Android >>

 App “Bathing Water”

Med appen får du en badvattensprognos för ett antal stränder och vinterbadanläggningar längs den danska Öresundskusten, samt den svenska Hallandskusten. Prognosen ger en överblick av vattenkvalitet, vattentemperatur och hur vädret förväntas bli några dagar framöver. Appen finns på AppStore  >> och Android >> 

 

 

Badevandsudsigten

Klik på et flag og se badevandets kvalitet og strandvejret. Rødt flag = sundhedsrisiko ved badning. Badevandsudsigten giver information om badevandskvaliteten nu og 3 dage frem på marine badestrande i kommuner, der abonnerer på en Badevandsudsigt >>Här finns motsvarande för svenska sidan av Sundet >>

 

Badvattensprognos

Klicka på en flagga och se kvaliteten på badvattnet, samt strandväder. Badutsikt ger information om badvattenkvaliteten nu och 3 dagar framåt på havstränder i danska kommuner som prenumererar på tjänsten. Här finns tjänster för danska sidan av Sundet >> Här finns motsvarande för svenska sidan av Sundet >>

 

 

Nuværende algsituation

SMHI udfører året på regelmæssig algeprøvning. Satellitbilleder bruges til at estimere den generelle spredning af algblomstrer om sommeren. Daglige kort (png) med tilhørende tekster (json), alternativt ugentlige oversigter (png) kan downloades for et år ad gangen>>

 

Aktuell algsituation

SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid. Dagliga kartor (png) med tillhörande texter (json), alternativt veckosammanställningar (png) kan laddas ner för ett år i taget>>

 

 

Vandtemperatur

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Her kan du se den aktuelle vandtemperatur i havet på den danske side >>Vandtemperatur omkring Sverige>>

 

Vattentemperatur

DMI, Danmarks Meteorologiska Institutet är ett institut under ministeriet för energi, tillgång och klimat. Här kan du se aktuell vattentemperatur i havet på danska sidan >>Vattentemperatur runt Sverige >>