Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Aktuellt

Feb 2018, Ny Tema-rapport om “Fiskeriet i Øresund 2017”

Til rapport >>

Maj 2017, Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund >>

Link til den fælles erklæring >>

Jan 2017, Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund. Parks ’n Trails 2017 >>

2017 Ny Tema-rapport om “Fiskeriet i Øresund 2017”

Rapport kommer snart!

Feb 2018, Ny Tema-rapport om “Fiske i Öresund 2017”

Till rapport >>

Maj 2017, Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda naturen i Öresund >>

Länk till den gemensamma skrivelsen >>

Jan 2017, Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Øresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund. Parks`n Trails 2017 >>

2017 Ny Tema-rapport om “Fiskeriet i Øresund 2017”

Rapport kommer snart