Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Aktuellt2

2018

“Stormflods-designkatalog Idé-oplæg”

Vandstanden stiger som et resultat af den globale opvarmning. Formålet med dette idéoplæg er at lave et idéoplæg til et mere omfattende Stormflods-designkatalog.

 

Tema-rapport om “Fiskeriet i Øresund 2017”

 

 

 

 

 

2017

Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund

 

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

 

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund.

2018

“Designkatalog för att skydda mot stormfloder. Idéuppslag”

Vattennivån stiger som ett resultat av den globala uppvärmningen. Målet med denna rapport är att skapa ett idéunderlag till en mer omfattande designkatalog för att skydda mot stormfloder.

Tema-rapport om “Fiskeri i Öresund 2017”

 

 

 

 

 

2017

Förslag om ytterligare skydd av Öresund (På dansk)

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda naturen i Öresund

 

 

Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund (På dansk)

 

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Øresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund.