Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

Aktuellt

Marts 2018, “Stormflods-designkatalog Idé-oplæg”

Vandstanden stiger som et resultat af den globale opvarmning. Formålet med dette idéoplæg er at lave et idéoplæg til et mere omfattende Stormflods-designkatalog.

Til rapport >>

Feb 2018, Ny Tema-rapport om “Fiskeriet i Øresund 2017”

Til rapport >>

Maj 2017, Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund >>

Jan 2017, Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund. Parks ’n Trails 2017 >>

Mars 2018, “Designkatalog för att skydda mot stormfloder. Idéuppslag”

Vattennivån stiger som ett resultat av den globala uppvärmningen. Målet med denna rapport är att skapa ett idéunderlag till en mer omfattande designkatalog för att skydda mot stormfloder.

Till rapport >>

Feb 2018, Ny Tema-rapport om “Fiskeri i Öresund 2017”

Till rapport >>

Maj 2017, Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda naturen i Öresund >>

Jan 2017, Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Øresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund. Parks`n Trails 2017 >>