august 12, 2019

Nuculana sp

Nuculana pernula (tre till vänster), Nuculana minuta (överst till höger) och Ennucula tenuis (nederst till höger) är typiska för Öresund.

De djupa havsbottnarna är ”slutstationer” för miljögifter. Depositionsätande musslor äter föda som deponerats på botten och ackumulerar miljögifter effektivt. Detta gör det möjligt att spåra föroreningar som i det närmaste är omöjliga att uppmäta i havsvattnet.