juli 15, 2019

Vegetation

Typiska arter på grunt vatten vid Klagshamn:1. Nating (Ruppia sp) 2. Särv (Zannichellia palustris) 3. Nate (Potamogeton sp) 4. Kransalger (Chara sp) 5. Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens) 6. Sandmussla (Mya arenaria) 7. Knölsvan (Cygnus olor) 8. Hästraka (Crangon crangon) 9. Rovborstmask (Hediste diversicolor) 10. Tångspigg (Spinachia spinachia) 11. Blåmussla (Mytilus edulis

Illustrationer: Sven-Bertil Johnson “Öresunds vegetation”, Öresundsvattensamarbetet, 2006.

Typiska arter i en ålgräsäng vid Nivå bukt: 1. Ålgräs (Zostera marina) 2. Tarmtång (Enteromorpha intestinalis) 3. Fjäderslick (Polysiphonia fucoides) 4. Snärjtång (Chorda filum) 5.Grönslick (Cladophora sericea) 6. Skorpalg (Lithothamnion /Hildenbrandia) 7. Snärjtång med påväxt av fintrådiga alger (Ectocarpus siliculosus) 8. Strandsnäcka (Littorina littorea) 9. Blåmussla (Mytilus edulis) 10. Större havsnål (Entelurus aequoreus11. Större kantnål (Syngnathus acus) 12. Vanlig strandkrabba (Carcinus maenas)

Vilka växter finns i havet?

Det finns två olika typer av växter i havet. Blomväxter som har rötter och som växer på mjuk botten. De tar upp näring från bottnen genom rötterna. Alger tar upp näring direkt från vattnet. Alger kan vara fastsittande med s k häftplattor eller flyta fritt som plankton.

Fastsittande vegetation förekommer i Öresund huvudsakligen ner till ca 10-15 meters djup där ljuset är tillräckligt för fotosyntesen. Vegetationen skiftar karaktär med djupet beroende på ljusförhållandena.

Blomväxter

Det finns huvudsakligen tre arter av blomväxter i Öresund. På grunt vatten växer stora områden med nating (Ruppia-arter) och nate (Potamogeton-arter). Nating och nate växer huvudsakligen i södra Öresund på djup ned till 1 meter både i bukterna på svenska sidan och runt Saltholm. Nate föredrar mindre salt vatten och växer nära utlopp av sötvatten. På djupare vatten konkurreras nating och nate ut av ålgräs (Zostera marina) som med sina långa blad kan växa ner till ett djup som motsvarar vattnets genomsnittliga sommarsiktdjup. Ålgräs växer på ca 1-6 m djup.

Status utbredning av ålgräs 2008-2017 >>

“Öresunds vegetation” är en del i en serie av temarapporter som Öresundsvattensamarbetet tagit fram. Tidigare temarapporter har behandlat bottendjuren (2002) och miljöfarliga ämnen i Öresund (2005).
Rapporten beskriver typiska vegetationssamhällen i Öresund.

I rapporten finns akvareller målade av biologen Sven-Bertil Johnson.

Till rapporten >>