juli 15, 2019

Organisationen

Samarbetet

Samarbetet är organiserat i en styrgrupp och en arbetsgrupp. Ett gemensamt sekretariat finns på Köpenhamns kommun. Arbetsgruppen utgörs av representanter från de danska och svenska kommunerna kring Öresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Den överordnande styrgruppen består av representanter från de båda parternas miljömyndigheter.

Avtal om Öresundsvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt >>

Mål för Öresund

 • Utvecklingen i Öresundsregionen ska ske på ett hållbart sätt så att tillståndet i Öresund förbättras.
 • Naturligt förekommande arter och de olika djursamhällena i Öresund ska bevaras och deras livsbetingelser ska förbättras.
 • Säkra att rekreation i Öresund sker på ett sätt som tar hänsyn till Öresunds miljö.
 • Arbeta för ett hållbart utnyttjande av Öresunds resurser när det gäller t ex fiske och råvaror.

Styrgruppen 2020

Ordförande – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne

  • Vice ordförande – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
  • Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune
  • Troels Vastrup, Hørsholm Kommune
  • Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
  • Anja Aalling Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
  • Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune
  • Richard Åkesson, Höganäs kommun
  • Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
  • Jörgen Hanak,  Landskrona stad
  • Patrik Lund, Kävlinge kommun
  • Helena Björn, Lomma kommun
  • Ingegerd Andersson, Burlövs kommun
  • Henric Nilsson, Malmö stad
  • Ola Gustavsson, Vellinge kommun

Arbetsgruppen 2020

Ordförande – Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune

  • Vice ordförande – Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Jonas M Gustafsen, Länsstyrelsen i Skåne
  • Lisa Groth, Helsingør Kommune
  • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
  • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
  • Therese Ehrnsten, Landskrona stad
  • Jette Skov, Københavns Kommune
 • Ordförande – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
 • Vice ordförande – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne
 • Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune
 • vakant, Fredensborg Kommune
 • Troels Vastrup, Hørsholm Kommune
 • Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
 • Anja Aalling Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
 • Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune
 • Richard Åkesson, Höganäs kommun
 • Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
 • Jörgen Hanak,  Landskrona stad
 • Patrik Lund, Kävlinge kommun
 • Helena Björn, Lomma kommun
 • Ingegerd Andersson, Burlövs kommun
 • Henric Nilsson, Malmö stad
 • Ola Gustavsson, Vellinge kommun
 • Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne

Arbetsgruppen 2019

 • Lisa Groth, Helsingør Kommune
 • vakant, Fredensborg Kommune
 • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
 • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
 • Therese Ehrnsten, Landskrona stad
 • Jette Skov, Københavns Kommune
Karta medlemskommuner
Öresundsvattensamarbetets medlemmar