juli 14, 2019

Badvatten

Badvattenprognos

Här finns en GIS karta med information om badplatser på båda sidor av Öresund >>. För att se badplatser bocka för “Beaches” i legenden.

Alternativt gå till Badevandsudsigten för att få information om badplatser på danska sidan. Klicka på en flagga och se kvaliteten på badvattnet, samt strandväder. Badutsikt ger information om badvattenkvaliteten nu och 3 dagar framåt på havstränder i danska kommuner som prenumererar på tjänsten. Här finns motsvarande för svenska sidan av Sundet >>

App “Bathing Water”

Med appen får du en badvattensprognos för ett antal stränder och vinterbadanläggningar längs den danska Öresundskusten, samt den svenska Hallandskusten. Prognosen ger en överblick av vattenkvalitet, vattentemperatur och hur vädret förväntas bli några dagar framöver. 

AppStore >>       Android >>

Aktuell algsituation

SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid. Dagliga kartor (png) med tillhörande texter (json), alternativt veckosammanställningar (png) kan laddas ner för ett år i taget >>

Vattentemperatur

DMI, Danmarks Meteorologiska Institutet är ett institut under ministeriet för energi, tillgång och klimat. Här kan du se aktuell vattentemperatur i havet på danska sidan >>  Vattentemperatur runt Sverige >>