marts 21, 2019

Badevand

Nuværende algsituation

SMHI udfører året på regelmæssig algeprøvning. Satellitbilleder bruges til at estimere den generelle spredning af algblomstrer om sommeren. Daglige kort (png) med tilhørende tekster (json), alternativt ugentlige oversigter (png) kan downloades for et år ad gangen >>

Vandtemperatur

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Her kan du se den aktuelle vandtemperatur i havet på den danske side >> Vandtemperatur omkring Sverige >>

Badevandsudsigten

Klik på et flag og se badevandets kvalitet og strandvejret. Rødt flag = sundhedsrisiko ved badning. Badevandsudsigten giver information om badevandskvaliteten nu og 3 dage frem på marine badestrande i kommuner, der abonnerer på en Badevandsudsigt >> Här finns motsvarande för svenska sidan av Sundet >>

App “Bathing Water”Med denne app får du en badevandsprognos for en række strande og vinterbademuligheder langs den danske øresundskyst og den svenske kysten. Badprognosen giver et overblik over vandkvaliteten, vandtemperaturen og hvordan vejret forventes at være et par dage fremover. 

AppStore >>       Android >>