december 4, 2021

Äldre sjökort

Fremstillet 1858. Kilde og højere obpløsning >>

Fremstillet 1890. Kilde og højere obpløsning >>

Fremstillet 1920. Kilde og højere obpløsning >>

Søkort Sundet fra Kullen til Stevns. Fremstillet 1858

Plan af Københavns indre Red. Fremstillet 1890. Herpå indlagt overingeniør Tegners og havnekaptajnens foreslåede afvigelser. På kortet ses Handelsfrihavn, Dampfærgeanlæg, Frihavnsareal for Industri og Handel med grovere varer. Vanddybden er markeret med sorte tal.

Indtegning på kort over København og Frederiksberg 1920. Genpart af Stadsingeniørens forslag af 18. juni 1921 til opfyldning ved Nordhavn, Refshaleøen, Prøvestenen og Sydhavnen. Der er ingen tidsoplysninger tilknyttet. 

Fremstillet 1883-84. Kilde og højere obpløsning >>

Fremstillet 1877. Kilde og højere obpløsning >>

Fremstillet 1853. Kilde og højere obpløsning >>

Plan af Københavns indre Red. Hvorpå indlagt det af Indenrigsministeriet ved Resolution af 25. april 1884 approberede anlæg ved Inderreden.De sorte tal angiver dybderne ved udgangen af året 1883.

Der er ingen tidsoplysninger tilknyttet

København, forstæder og omegn. Utgivet af Generalstaben 1877.