november 11, 2020

GIS kort Øresunds miljo

Klik på billedet af kortet nedenfor for at komme til kortet. Der er to måder at få mere information om en overflade eller et punkt på. Placer markøren på punktet uden at klikke, og en pop op-boks vises (tilgængelig for visse områder/punkter). Alternativt kan du klikke på et punkt og “attributtabellen” for punktet vil blive vist.

Der findes flere områder i Øresund, som er beskyttede som reservater, og flere områder findes i forslag. Hele Øresund har siden 1932 været beskyttet mod trawlfiskeri. Denne beskyttelse blev indført af hensyn til færgetrafikken, men har gavnet Øresunds bundmiljø sammenlignet med f. eks. Kattegat, hvor et omfattende trawlfiskeri foregår. Der forekommer desværre en del trawlfiskeri i Øresund uden tilladelse.

Øresund inkluderer geografisk området mellem Falsterbo og Kullen på den svenske side og på den danske side mellem Stevn og Gilleleje.

Her er et udvalg af ældre søkort over Øresund >>

Nedenfor kortet er en liste over de lag, der er på kortet. Klik på pilen foran laget for mere information og downloadbare filer.