marts 21, 2019

Organisation

Samarbejdet

Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Et samfinansieret sekretariat findes hos Københavns Kommune. Arbejdsgruppen udgøres af repræsentanter fra de danske og svenske kommuner omkring Øresund, og Lensstyrelsen Skåne. Den overordnede styregruppe består af chefer fra parternes miljømyndigheder.

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden 2015 og frem >>

Vores mål for Øresund

  • Udviklingen i Øresundsregionen skal ske på ett bæredygdigt grundlag så tilstanden i Øresund forbedres.
  • Naturligt forekommende arter og de forskellige dyresamfund i Øresund skal bevares og deres livsbetingelser skal om nødvendigt forbedres.
  • Sikre at den rekreative udnyttelse af Øresund sker under hensyn till Øresunds miljø. Bæredygdig udnyttelse af Øresunds resourser (f.eks. fisk og råstoffer)

Styregruppen 2023

Formand – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune

  • Næstformand – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne
  • Berith Burkandt, Stevns Kommune
  • Helena Björn, Lomma kommun
  • Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune
  • Henric Nilsson, Malmö stad
  • Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
  • Jörgen Hanak, Landskrona stad
  • Jørgen Lund Madsen, Københavns Kommune
  • Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
  • Madeleine Hersenius, Burlövs kommun
  • Patrik Lund, Kävlinge kommun
  • Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
  • Richard Åkesson, Höganäs kommun
  • Sanja Culjak, Vellinge kommun
  • Søren Geert Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Troels Vastrup, Hørsholm Kommune

Arbejdsgruppen 2023

Formand – Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune

  • Næstformand – Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Adam Bahr, Landskrona stad
  • Carl Baden, Helsingborgs stad
  • Eleonora Bruno, Københavns Kommune (sekretær)
  • Jette Skov, Københavns Kommune
  • Jonas M Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Lisa Groth, Helsingør Kommune
  • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
  • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
 •  
Øresundsvandsamarbejdets medlemmer
Øresundsvandsamarbejdets medlemmer