marts 21, 2019

Organisation

Samarbejdet

Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Et samfinansieret sekretariat findes hos Københavns Kommune. Arbejdsgruppen udgøres af repræsentanter fra de danske og svenske kommuner omkring Øresund, og Lensstyrelsen Skåne. Den overordnede styregruppe består af chefer fra parternes miljømyndigheder.

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden 2015 og frem >>

Vores mål for Øresund

  • Udviklingen i Øresundsregionen skal ske på ett bæredygdigt grundlag så tilstanden i Øresund forbedres.
  • Naturligt forekommende arter og de forskellige dyresamfund i Øresund skal bevares og deres livsbetingelser skal om nødvendigt forbedres.
  • Sikre at den rekreative udnyttelse af Øresund sker under hensyn till Øresunds miljø. Bæredygdig udnyttelse af Øresunds resourser (f.eks. fisk og råstoffer)

Styregruppen 2022

Formand – Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune

  • Næstformand – Kristian Wennberg, Länsstyrelsen Skåne
  • Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune
  • Troels Vastrup, Hørsholm Kommune
  • Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune
  • Søren Geert Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Liselotte Krakau Ludvigsen, Gentofte Kommune
  • Jørgen Lund Madsen, Københavns Kommune
  • Richard Åkesson, Höganäs kommun
  • Henrik Frindberg, Helsingborgs stad
  • Jörgen Hanak,  Landskrona stad
  • Patrik Lund, Kävlinge kommun
  • Helena Björn, Lomma kommun
  • Madeleine Hersenius, Burlövs kommun
  • Henric Nilsson, Malmö stad
  • Sanja Culjak, Vellinge kommun

Arbejdsgruppen 2022

Formand – Helle Utoft Rasmussen, Fredensborg Kommune

  • Næstformand – Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Jonas M Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Lisa Groth, Helsingør Kommune
  • Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborgs stad
  • Rasmus Frederiksson, Malmö stad
  • Adam Bahr, Landskrona stad
  • Jette Skov, Københavns Kommun
Karta medlemskommuner
Øresundsvandsamarbejdets medlemmer