Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg

Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg som skal kigge på hvordan man kan implementere beskyttelsen af Øresund både på dansk og svensk side, og hvordan den danske og svenske regeringer kan samarbejde om beskyttelsen. I udvalget sidder repræsentanter fra Helsingør og Helsingborg kommuner samt interesseorganisationer (Øresundsakvariet, Københavns Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, WWF,[…]

Workshop om plastik 15 nov 2019

Workshop om plastik 15 nov 2019 Deling af viden, erfaringer og ideer til løsninger på plastudfordringen i Øresundskommunerne i Danmark og Sverige. Links til alle præsentationer på værkstedet og til Øresund kommunes rapporter, guider, pjecer, affaldsplaner og skolemateriale osv >>

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet: – Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen. Läs mera >>

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund ”Maritim arealplanlægning i Øresund” analyserer mulige konflikter og synergieffekter og ser på mulighederne for sameksistens af aktiviteter og etablering af en bæredygtig udvikling af både erhvervs- og samfundsinteresser og miljøforhold. Til slut opstiller bogen fire scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund. Erfaringerne herfra kan med fordel overføres[…]

Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]

Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund. Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af[…]

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund. I dag er Øresund beskyttet med flere forskellige typer af beskyttede naturområder, men de dækker enten kun delområder eller omfatter en begrænset type af aktiviteter. Ingen beskyttelsesområder er afgrænset til at beskytte Øresund som et samlet område. Der[…]