Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]

Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund. Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af[…]

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund. I dag er Øresund beskyttet med flere forskellige typer af beskyttede naturområder, men de dækker enten kun delområder eller omfatter en begrænset type af aktiviteter. Ingen beskyttelsesområder er afgrænset til at beskytte Øresund som et samlet område. Der[…]