september 30, 2019

Klimat och översvämningar

På grund av klimatförändringarna beräknas vattenståndet i världshaven öka med ca 1 meter fram till år 2100 och sedan fortsätta öka därefter. 

Ökningen beror på två faktorer, dels pga. att ökande temperatur leder till att volymen på havsvattnet utökas och dels pga. att smältande ismassor leder till ökade mängder havsvatten. 

I Öresund beräknas detta innebära en ökning med ca 85 cm i sundets norra delar och ca 90 cm i de södra delarna. En ökning av koldioxidhalten i atmosfären innebär att mer koldioxid tas upp av haven vilket leder till att pH-värdet i haven sänks. 

Havsvattennivån mäts av svenska SMHI på fyra lokaler i Öresund: Viken, Barsebäck, Klagshamn och Skanör. På grund av att Drogden/Limhamns-tröskeln begränsar flödet genom sundet kan stora variationer mellan norra och södra sundet inträffa. 

Status för klimat och översvämningar 2008-2017 >>