september 30, 2019

Klima og stormfloder

Det beregnes, at vandstanden i verdenshavene pga. klimaforandringerne vil stige med ca. 1 meter frem til år 2100 og også efterfølgende vil stige. 

Den højere vandstand skyldes to faktorer: Dels at de stigende temperaturer betyder, at havvandet får større volumen, dels at de smeltende ismasser vil give større mængder havvand. 

For Øresunds vedkommende forventes det, at denne situation vil medføre en vandstigning på 85 cm i Øresunds nordlige del og ca. 90 cm i den sydlige del. Et stigende CO2-indhold i atmosfæren vil betyde, at der optages mere CO2 i havene, hvilket igen medfører, at pH-værdien i havene vil falde. 

SMHI (Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut) måler havvandsniveauet på fire lokaliteter i Øresund: Viken, Barsebäck, Klagshamn og Skanör. Eftersom Drogden/Limhamn-tærsklen begrænser gennemstrømningen gennem sundet, kan der forekomme store variationer mellem den nordlige og den sydlige del af sundet. 

Status for klima og stormfloder 2008-2017 >>