september 30, 2019

Plast och spökgarn

Plast och spökgarn är två miljöproblem som uppmärksammats allt mer de senaste 10 åren. För båda dessa miljöproblem saknas det idag bra övervakning, mätstandarder och kunskap kring hur omfattande problemen är för det marina livet. 

Mikroplast

Både Danmark (2015) och Sverige (2016) har tagit fram nationella sammanfattningar av källorna till mikroplast i naturen. 

Båda länder pekar ut slitage från däck och vägar som den överlägset största källan. Siffrorna i båda sammanfattningarna är dock grova uppskattningar och extrapoleringar, då det saknas bra data för ett stort antal parametrar. 

Danmark har också gjort en nationell sammanfattning av mikroplast i avloppsvatten (2016).

Utifrån de fåtal mätningar som genomförts går det i dagsläget inte att med säkerhet säga om nivåerna av mikroplast i Öresund är höga eller låga, samt hur skadliga de är. En mycket grov jämförelse av mätvärdena från Länsstyrelsens undersökningar 2015, med liknande provtagningar från andra platser i världen, antyder att Öresund varken är bland de renare eller de smutsigare havsområdena när det gäller mikroplast.

Spökgarn

Spökgarn är borttappade nät, trålar, ryssjor och burar som antingen driver runt eller fastnar i någonting på botten, t.ex. ojämna bottenstrukturer eller vrak. Spökgarn fortsätter ofta att fiska under lång tid och till slut trasas de sönder till allt mindre skräpbitar. Ett sätt att syna problemet kan vara att följa mängden spökgarn på kända vrak eller rev.

Status för mikroplast och spökgarn 2008-2017 >>

 

 

En workshop om plast hölls den 15 nov 2019. 

Kunskaper, erfarenheter och ideer till lösningar när det gäller plast hos kommunerna kring Öresund gicks igenom. 

Länkar till alla presentationer på verkstaden och till Öresunds kommuners rapporter, guider, broschyrer, avfallsplaner och skolmaterial finns i rapporten >>