Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

Øresundsvandsamarbejdet har i 2017 fået udarbejdet en rapport af Parks ’n Trails om muligheder for beskyttelse af Øresund. I dag er Øresund beskyttet med flere forskellige typer af beskyttede naturområder, men de dækker enten
kun delområder eller omfatter en begrænset type af aktiviteter. Ingen beskyttelsesområder er afgrænset til
at beskytte Øresund som et samlet område. Der kan beskrives fire grundlæggende modeller til beskyttelse af Øresund som et samlet beskyttet naturområde. Modellerne vil kunne vælges enkeltvis eller vil kunne kombineres på forskellig vis.  >>