Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Öresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund. Öresund har idag ett antal olika skydd, men de gäller antingen begränsade områden eller begränsade aktiviteter. Här beskrivs fem modeller för hur man skulle kunna skydda Öresund som ett samlat naturområde. Modellerna kan väljas var för sig eller kombineras på olika sätt.

Till rapport >>