Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda den unika och mycket varierade natur som finns i Öresund. Öresund ska fortfarande kunna nyttjas både yrkesmässigt och för fritidsaktiviteter, men på ett för naturen skonsamt sätt. Skyddet ska säkra både att nutida och framtida generationer ska få största möjliga glädje av Öresunds värdefulla natur i detta tätbefolkade och kraftigt utnyttjade område.

Läs mera här >>