Forslag om beskyttelse af Øresund

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt 12 NGO’er har sendt en fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund. Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget
varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og
fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.
En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og
kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område.

Læs mere her >>