Første skridt mod øget beskyttelse af havet i Øresund

Pressemeddelelse fra Regeringen.se den 23. juli 2020:

Det marine økosystem i Øresund er unikt: det ligger på tærsklen mellem Kattegats saltvand og Østersøens brakvand. Øresund er et økosystem, hvor et næsten hundrede år gammelt bundtrawlforbud har bidraget til bevarelsen af ​​naturlige værdier, samtidig med at det er en dynamisk storbyregion, hvor havområdet giver muligheder for rekreation og forskellige former for forretning. På den svenske regerings vegne vil Länsstyrelsen i Skåne nu analysere, hvilken form for beskyttelse der er bedst egnet ud fra behovet for beskyttelse og forklare, hvordan områdebeskyttelse i Øresund kan bidrage til at sikre et økologisk repræsentativt netværk af havbeskyttede områder. Øresunds rige plante- og dyreliv er værd at bevare. Spørgsmålet om beskyttelse af området har været drøftet i lang tid. Det føles derfor meget godt at være i dag i stand til at give Länsstyrelsen i Skåne til opgave at se på, hvordan behovet for havbeskyttelse i Øresund kunne imødekommes, siger den svenske miljø- og klimaminister Isabella Lövin. Länsstyrelsen i Skåne fører også en dialog med relevante myndigheder i Danmark for at afgøre, om en lignende områdebeskyttelse og en lignende administration på både den danske og svenske side af Øresund kan komme økosystemet til gode. Länsstyrelsen i Skåne skal i en konsekvensanalyserapport om, hvordan områdebeskyttelsen kan påvirke forskellige aktiviteter i området, såsom skibsfart, fiskeri, vindkraft og turisme, og hvordan aktiviteterne påvirker bevaringsværdierne i området. Länsstyrelsen i Skåne vil rapportere opgaven i årsrapporten for 2021.