Länsstyrelsen i Skåne har publiceret en ny rapport om videoundersøgelser i Ven og i Knähaken

Her kan du læse rapporten om undersøgelsen af havbunden ved Ven og i det marine naturreservat Knähaken foretaget i 2019 af PAG Miljøundersøgelser på vegne af Länsstyrelsen i Skåne, med støtte fra Helsingborgs Kommune. Målet var at øge viden om arter, habitat, naturtyper og menneskelig påvirkning i et havområde, der er delvist beskyttet.

De to vigtigste arter, undersøgelsen fokuserede på, var hestemuslingen (Modiolus modiolus) og krebdsdyret haploops. Hestemuslingen blev fundet i 47 testområder (21%) med en høj  koncentration i de centrale dele af Knähaken-reservatet. Der blev ikke fundet haploops i testområderne.

Der blev også lavet en videoundersøgelse af epifauna ved Ven i 2018, for at kortlægge fordeling af habitat og epibenthisk fauna i et område på cirka 10.000 ha omkring Ven. Den epibentiske fauna på de bløde bundbund omkring Ven er frem for alt rig på almindelige slangestjerne (Ophiura albida) såvel som søstrå (Virgularia mirabilis). Lejlighedsvis er der aggregater med hestemuslinger (Modiolus modiolus) og skælpølse (Psolus phantapus). Den store udbredelse af hestemuslinger og kammuslinger i det omkringliggende område og den usædvanligt rige forekomst af epibentiske mudderslangstjerne sammenlignet med de nordlige områder kan skyldes manglen på bundtrawl,da disse arter er ret følsomme.

Læs meget mere i de to rapporter (kun på svensk).

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på billeder for at læse rapporter