Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg

Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg som skal kigge på hvordan man kan implementere beskyttelsen af Øresund både på dansk og svensk side, og hvordan den danske og svenske regeringer kan samarbejde om beskyttelsen.

I udvalget sidder repræsentanter fra Helsingør og Helsingborg kommuner samt interesseorganisationer (Øresundsakvariet, Københavns Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, WWF, Skånsomt Kystfiskeri, Forsea færgerne og fisketurbådene). Udvalgets arbejde skal udmunde i en anbefaling til Byrådet i medio 2021.

Læs mere på Helsingør Kommunes hjemmeside