Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet:
– Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen.

Läs mera >>