Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund

Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund

Boken analyserar potentiella konflikter och synergier och tittar på möjligheterna för samexistens av aktiviteter och etablering av en hållbar utveckling av både affärs- och samhällsintressen och miljöförhållanden. Slutligen redovisar boken fyra scenarier för framtida utveckling i Öresund. Erfarenheten av detta kan med fördel överföras till andra danska marina områden.

”Maritim arealplanlagning i Oresund” är den sjätte boken i serien Miljöbibliotek, publicerad av Aarhus Universitetsförlag i samarbete med DCE – National Center for Miljö och Energi. Miljöbiblioteket är en populär akademisk serie om natur och miljö i Danmark och Grönland.

Alla böcker i serien kan köpas via Aarhus University Publishers webbplats >>