Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

”Maritim arealplanlægning i Øresund” analyserer mulige konflikter og synergieffekter og ser på mulighederne for sameksistens af aktiviteter og etablering af en bæredygtig udvikling af både erhvervs- og samfundsinteresser og miljøforhold. Til slut opstiller bogen fire scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund. Erfaringerne herfra kan med fordel overføres til andre danske havområder.
”Maritim arealplanlægning i Øresund” er 6. bog i serien Miljøbiblioteket, der udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland.

Alle bøgerne i serien kan købes via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside – link.