Öresundsfonden

Öresundsfondens mål:

Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet.

E- post: info@oresundsfonden.se.
Hemsida: www.oresundsfonden.se.
Vi finns också på Facebook.

Styrelsen består av personer som är verksamma i yrken med anknytning till Öresund. Styrelsemedlemmarna arbetar ideellt. Öresundsfonden är en helt oberoende stiftelse.
Som stödmedlem stärker Du fondens kamp för en bra miljö i Öresund!

Läs mera i bifogad pdf >>