Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad

Blåmusslor (Mytilus edulis) är vanligt förekommande längs hela Skånes kust där den på ett betydande sätt bidrar till den biologiska mångfalden. Ofta kan musslorna täcka stora arealer och bildar rev eller bankar där de sitter tätt ihop. På grundområdet norr och söder om Öresundsbron, mellan Limhamn och Amager, finns stora mängder blåmusslor. Grundområdet benämns Limhamnströskeln[…]