Lynetteholm i Köpenhamn: Kompletterande miljökonsekvensrapport

Lynetteholm blir ett nytt distrikt mitt i Köpenhamns hamn. Den danska transportmyndigheten (Trafikstyrelsen) har i samråd med danska miljöskyddsmyndigheten bedömt att det finns specifika ämnen i de tillgängliga miljökonsekvensrapporterna för utarbetande som kräver ytterligare undersökningar för att kunna täckas tillräckligt. Det här handlar om: Vattenkvalitet, inklusive Lynetteholm-projektets inverkan på tillståndet och målen för vattenområdena Norra[…]