Lynetteholm: Supplerende miljøkonsekvensrapport

Lynetteholm bliver en ny bydel midt i Københavns Havn. Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter for etablering af, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst. Dette drejer sig om: Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og[…]