Länsstyrelsen i Skåne har publicerat en ny rapport om videoundersökningar vid Ven och i Knähaken

Här kan du läsa rapporten om undersökningen av havsbotten vid Ven och i det marina naturreservatet Knähaken som genomfördes 2019 av PAG Miljöstudier på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, med stöd av Helsingborgs kommun. Resultaten har ökat kunskapen om de befintliga naturvärdena och gett en uppföljande bild av tillståndet inom ett viktigt skyddat område. Kunskapen[…]