Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet: – Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen. Läs mera >>