Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund ”Maritim arealplanlægning i Øresund” analyserer mulige konflikter og synergieffekter og ser på mulighederne for sameksistens af aktiviteter og etablering af en bæredygtig udvikling af både erhvervs- og samfundsinteresser og miljøforhold. Til slut opstiller bogen fire scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund. Erfaringerne herfra kan med fordel overføres[…]