Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]