Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund

Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund Boken analyserar potentiella konflikter och synergier och tittar på möjligheterna för samexistens av aktiviteter och etablering av en hållbar utveckling av både affärs- och samhällsintressen och miljöförhållanden. Slutligen redovisar boken fyra scenarier för framtida utveckling i Öresund. Erfarenheten av detta kan med fördel överföras till andra danska[…]

Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]