Temarapport “Fiske i Öresund 2017”

Denna rapport är en sammanfattning av relevant information om fiskeriaktiviteter i Öresund. Med denna rapport vill Öresundsvattensamarbetet skapa en överblick över vilka intressenter som finns på området med speciellt fokus på omfånget och värdet av både det kommersiella och rekreativa fisket i Öresund. Detta görs för att belysa särskilda gemensamma och eventuellt motstridiga intressen på[…]