Länsstyrelsen i Skåne har publicerat en ny rapport om videoundersökningar vid Ven och i Knähaken

Här kan du läsa rapporten om undersökningen av havsbotten vid Ven och i det marina naturreservatet Knähaken som genomfördes 2019 av PAG Miljöstudier på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, med stöd av Helsingborgs kommun. Resultaten har ökat kunskapen om de befintliga naturvärdena och gett en uppföljande bild av tillståndet inom ett viktigt skyddat område. Kunskapen[…]

Workshop om plast i Öresund

Workshop om plast 15 nov 2019 Kunskaper, erfarenheter och ideer till lösningar när det gäller plast hos kommunerna kring Öresund. Länkar till alla presentationer på verkstaden och till Øresunds kommuners rapporter, guider, broschyrer, avfallsplaner och skolmaterial etc >>

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet: – Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen. Läs mera >>

Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund

Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund Boken analyserar potentiella konflikter och synergier och tittar på möjligheterna för samexistens av aktiviteter och etablering av en hållbar utveckling av både affärs- och samhällsintressen och miljöförhållanden. Slutligen redovisar boken fyra scenarier för framtida utveckling i Öresund. Erfarenheten av detta kan med fördel överföras till andra danska[…]

Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]

Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Öresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund. Öresund har idag ett antal olika skydd, men de gäller antingen begränsade områden eller begränsade aktiviteter. Här beskrivs fem modeller för hur man skulle kunna skydda Öresund som ett samlat naturområde. Modellerna kan väljas var för sig eller kombineras[…]

Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda den unika och mycket varierade natur som finns i Öresund. Öresund ska fortfarande kunna nyttjas både yrkesmässigt och för fritidsaktiviteter, men på ett för naturen skonsamt sätt. Skyddet ska säkra[…]