Undersökning av blåmusslor utanför Limhamn, Malmö Stad

Blåmusslor (Mytilus edulis) är vanligt förekommande längs hela Skånes kust där den på ett betydande sätt bidrar till den biologiska mångfalden. Ofta kan musslorna täcka stora arealer och bildar rev eller bankar där de sitter tätt ihop. På grundområdet norr och söder om Öresundsbron, mellan Limhamn och Amager, finns stora mängder blåmusslor. Grundområdet benämns Limhamnströskeln[…]

Nu bliver Øresund til marin nationalpark

Øresund skal være marin nationalpark. Det fremgår af en delaftale for næste års finanslov, som lørdag blev fremlagt. Aftalen er indgået mellem regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. I aftalen fremgår det, at aftaleparterne er enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet. I den forbindelse vil de gøre viden om[…]

Dybtgående svensk handlingsplan for fremtidig mulig beskyttelse af Øresund i høring frem til oktober 2021

På den svenske regerings vegne har Länsstyrelsen i Skåne analyseret, hvilken form for beskyttelse der er bedst egnet for Øresund. Länsstyrelsen i Skåne har igangsat en arbejdsgruppe bestående af svenske og danske medlemmer, med repræsentanter fra bl.a. Øresundsvandsamarbejdet og Miljøministeriets Departement. Arbejdsgruppen har været i  dialog med forskellige svenske og danske myndigheder for at indsamle[…]

Lynetteholm: Supplerende miljøkonsekvensrapport

Lynetteholm bliver en ny bydel midt i Københavns Havn. Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter for etablering af, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst. Dette drejer sig om: Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og[…]

Første skridt mod øget beskyttelse af havet i Øresund

Pressemeddelelse fra Regeringen.se den 23. juli 2020: Det marine økosystem i Øresund er unikt: det ligger på tærsklen mellem Kattegats saltvand og Østersøens brakvand. Øresund er et økosystem, hvor et næsten hundrede år gammelt bundtrawlforbud har bidraget til bevarelsen af ​​naturlige værdier, samtidig med at det er en dynamisk storbyregion, hvor havområdet giver muligheder for[…]

Politisk flertal kræver Øresund omdannet til marin nationalpark

Et bredt flertal af Folketingets partier har i et brev opfordret miljøminister Lea Werdelin (S) til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om at gøre Øresund til maritim nationalpark. Du kan læse brevet og høre ministerens ord her (kun på dansk): https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/politisk-flertal-laegger-pres-paa-minister-vil-have-gjort-oeresund-til-marin-nationalpark

Länsstyrelsen i Skåne har publiceret en ny rapport om videoundersøgelser i Ven og i Knähaken

Her kan du læse rapporten om undersøgelsen af havbunden ved Ven og i det marine naturreservat Knähaken foretaget i 2019 af PAG Miljøundersøgelser på vegne af Länsstyrelsen i Skåne, med støtte fra Helsingborgs Kommune. Målet var at øge viden om arter, habitat, naturtyper og menneskelig påvirkning i et havområde, der er delvist beskyttet. De to[…]

Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti bakker op om forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at omdanne Øresund til marin nationalpark. Læs nyheden på TV2 Lorry her. Hør Martin Lidegaard (Radikale Venstre) om forslaget om at give Øresund status af marin Nationalpark her (P1 Morgen, Danmarks Radio). Photo credits: Ursula Bach, Københavns[…]