Politisk flertal kræver Øresund omdannet til marin nationalpark

Et bredt flertal af Folketingets partier har i et brev opfordret miljøminister Lea Werdelin (S) til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om at gøre Øresund til maritim nationalpark. Du kan læse brevet og høre ministerens ord her (kun på dansk): https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/politisk-flertal-laegger-pres-paa-minister-vil-have-gjort-oeresund-til-marin-nationalpark

Länsstyrelsen i Skåne har publiceret en ny rapport om videoundersøgelser i Ven og i Knähaken

Her kan du læse rapporten om undersøgelsen af havbunden ved Ven og i det marine naturreservat Knähaken foretaget i 2019 af PAG Miljøundersøgelser på vegne af Länsstyrelsen i Skåne, med støtte fra Helsingborgs Kommune. Målet var at øge viden om arter, habitat, naturtyper og menneskelig påvirkning i et havområde, der er delvist beskyttet. De to[…]

Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti bakker op om forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at omdanne Øresund til marin nationalpark. Læs nyheden på TV2 Lorry her. Hør Martin Lidegaard (Radikale Venstre) om forslaget om at give Øresund status af marin Nationalpark her (P1 Morgen, Danmarks Radio). Photo credits: Ursula Bach, Københavns[…]

Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg

Helsingør Kommune har nedsat et Øresundsudvalg som skal kigge på hvordan man kan implementere beskyttelsen af Øresund både på dansk og svensk side, og hvordan den danske og svenske regeringer kan samarbejde om beskyttelsen. I udvalget sidder repræsentanter fra Helsingør og Helsingborg kommuner samt interesseorganisationer (Øresundsakvariet, Københavns Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, WWF,[…]

Workshop om plastik 15 nov 2019

Workshop om plastik 15 nov 2019 Deling af viden, erfaringer og ideer til løsninger på plastudfordringen i Øresundskommunerne i Danmark og Sverige. Links til alle præsentationer på værkstedet og til Øresund kommunes rapporter, guider, pjecer, affaldsplaner og skolemateriale osv >>

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning. Det menar William Hogland, professor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet: – Vi behöver hållbara metoder för att sanera stränderna och i stället utvinna energi och näringsämnen. Läs mera >>

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund ”Maritim arealplanlægning i Øresund” analyserer mulige konflikter og synergieffekter og ser på mulighederne for sameksistens af aktiviteter og etablering af en bæredygtig udvikling af både erhvervs- og samfundsinteresser og miljøforhold. Til slut opstiller bogen fire scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund. Erfaringerne herfra kan med fordel overføres[…]