Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet

 Samarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Aftalen blev indgået i 1995, og samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund. Samarbejdet er på regionalt plan en fortsættelse af det dansk-svenske samarbejde, som har eksisteret i over 50 år –  først som Øresundsvandkomiteen (1960-1974), og siden som Øresundskommissionen (1974-1993).

 

 Samarbetet

Öresundsvattensamarbetet är benämningen på ett samarbetsavtal mellan de danska och svenska kommuner som omger Öresund samt Länsstyrelsen Skåne. Avtalet slöts 1995 och samarbetet skall verka för en god vattenmiljö i Öresund. Samarbetet är en fortsättning, på regionalt plan, av det dansk-svenska samarbete som har existerat i över 50 år – först som Öresundsvattenkommittén (1960-1974) och sedan som Öresundskommissionen (1974-1993).

 The Cooperation

“The Sound Water” Cooperation is the title of a cooperation agreement between Danish and Swedish municipalities and the Swedish county of Skåne, counties and provinces surrounding Öresund (the Sound). The agreement was reached in 1995 and the cooperation is intended to act for a healthy marine environment in the Sound. This cooperation is a continuation, on a regional level, of the Danish-Swedish cooperation which had previously existed for more than 30 years as the Sound Water Committee and which was superseded by the Sound Commission.

© Sven-Bertil Johnson, Temarapport Fauna >>   Flora >>

Bakgrundsfoto Öresund >>