Vælg sprog  /  Välj språk / Choose language

DanskSvenskaEnglish

The Sound Water Cooperation is the title of a cooperation agreement between Danish and Swedish municipalities, counties and provinces surrounding Öresund (the Sound). The agreement was reached in 1995 and the cooperation is intended to act for a healthy marine environment in the Sound. More >>

Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem danske og svenske kommuner, svenske len og danske amter, som omgiver Øresund. Aftalen blev indgået i 1995, og samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund. Mere >>

Öresundsvattensamarbetet är benämningen på ett samarbetsavtal mellan de danska och svenska kommuner, svenska län och danska amter som omger Öresund. Avtalet slöts 1995 och samarbetet skall verka för en god vattenmiljö i Öresund. Mer >>

Information om algeopblomstringer >>

algblomningB02

Badevandsprognose for Øresund >>

bad03


badevandapp
App med badvatteninformation.
Med denna applikation får du en badvattensprognos för ett antal stränder och vinterbadanläggningar längs den danska Öresundskusten samt den svenska hallandskusten.
Badvattensprognosen ger en överblick av vattenkvalitet,
vattentemperatur och hur vädret förväntas bli några dagar framöver. Finns som gratis applikation till s k smarta telefoner. Den kan laddas ner från App Store  eller eller Android Market. Sök efter "badvatten/badevand".
App Store
>>
Android Market >>

17 aug 2016
Sadeldelfin i Öresund
Delfinen har bland annat siktats utanför Ven, i Helsingborgs hamn och utanför Mölle. Se mer på hd.se >>

Kartor som visar var olika växter och djur finns i Öresund
Öresundsvattensamarbetet har tagit fram utbredningskartor som visar olika naturtypers utbredning i Öresund. Nu kan du se var det finns hårdbotten, musselbankar mm.
Ladda hem kartorna:
Sediment (0,8MB)
>>
Vegetation (1,5MB) >>
Bottenfaunasamhällen (1,4MB) >>
Bottenfauna 1 (1,6MB) >>
Bottenfauna 2 (1,6MB) >>

utbredosv