juli 15, 2019

Rapporter

 

Utbredning av ålgräs i Öresund 2008-2017 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2015 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2010 >>

Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009 >>

Undersökningar av tungmetaller i sediment Malmö 2008 >>

Öresundsvattensamarbetets sammanfattning av fysiska störningar >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2006 >>

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis längs Helsingborgskusten 2005 >>

Inventering av ålgräs utanför Malmö 2005 >>

Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007 >>

Undersökning av den marina miljön efter svavelsyrautsläpp från Kemira AB 2005 >>

Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 2004 >>

Notat om sejladssikkerheden og risikoen for skibskollisioner i Øresund, 2004 >>

Substitution af biocier i bundmaling til skibe med enzymer, Miljøstyrelsen, 2004 >>

Rapport vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden 2004 >>

Hydrografiundersökning 2004. Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Arbejdsrapport fra DMU nr. 207 >>

Miljögifter i Öresund, en översikt 2005 >>

Computer model project 2004: How was the environmental status in the Sound 150 years ago? >>

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust 2005 >>

Hydrografiundersökning 2003 Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 195
>>

Utveckling av växtplankton i Skånes kustvatten 2003 >>

Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002 >>

Hamnverksamhetens påverkan av havsmiljön 1998 >>