juli 15, 2019

Marina däggdjur

1. Knubbsäl med gråsäl i bakgrunden, foto Jonas Teilmann, DMU. 2 og 3. Knubbsäl 4.Tumlare, foto Erik Christensen (Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7598846) 5. Delfin, foto Gert Brovad

Knubbsäl och gråsäl 

I Öresund finns 3 fasta platser med sälar – vid Falsterbo, på Saltholm och vid Gråen/Gipsön väster om Landskrona. Dessutom finns några andra ställen där sälar ofta ses – till exempel söder om Helsingör och sydost om Amager. Den största kolonin i Öresund är vid Falsterbo. Där finns på sandreveln Måkläppen en koloni med både knubbsälar (Phoca vitulina) och gråsälar (Halichoerus grypus). Vid Falsterbo är det noterat upp till 125 knubbsälar och 40 gråsälar i augustimånad 2002.

Under byggandet av Öresundsbron observerades regelbundet knubbsälar vid Saltholm. Normalt observerades 10-20 sälar men enstaka tillfällen observerades ända upp till 40 knubbsälar. Det är också möjligt att se enstaka gråsälar vid Saltholm (DMU). Vid Gråen/Gipsön, väster om Landskrona, finns en liten koloni på 10-20 knubbsälar. Den totala beståndet av sälar i Öresund är alltså kring 200 knubbsälar och ca 50 gråsälar.

Sälar äter ett rikt urval av de fiskarter som de lever tillsammans med. Det finns alltså många olika fiskarter i sälarnas föda och sälarna är duktiga på att anpassa sig förändringar i fiskbestånden. Undersökningar vid Anholt i juli – september 1980 visade, att 95% av födan bestod av sandflundra, skrubba, rödspätta, torsk och tobiskung, medan skärlånga, vitling, glyskolja, kusttobis, rödtunga, sill, sjötunga, nakentobis, svart smörbult, vanlig ulk och sandsmörbult utgjorde den resterande del av födan. 

Säldöden maj till september 2002

Kattegatt och de kringliggande områdena drabbades återigen av massdöd av sälar under 2002. Orsaken var en virussjukdom kallat PDV (Phocane Distemper Virus), som påminner om valpsjuka. Sjukdomen gör att sälarna får lunginflammation och andra följdsjukdomar och till sist dör de. Under 1988 dog flera tusen sälar i Europa på grund av samma sjukdom. Mer än hälften av det danska beståndet dog under denna epidemi.

Under 2002 har det hittats ca 7 000 döda sälar i området runt Kattegatt. Av dessa har ca. 4 000 hittats på den svenska västkusten, 2 000 har hittats i danska farvatten och de sista 1 000 i norska farvatten. Av de ca 19 000 sälar, som fanns i Kattegatt – Skagerrak innan 2002, dog ca 50% under 2002.

Tumlare

Den vanligaste valen i Öresund är tumlare (Phocoena phocoena). Tumlare är en liten “delfin” utan tydlig “näbb” och med en liten ryggfena. De vuxna djuren blir ca 1,4-1,7 m långa och väger omkring 50-70 kg. Ungen är ca 75 cm vid födslen och väger ca 10 kg. Tumlare är vanliga i Öresundstrakten och norra Öresund. Den är däremot inte så vanliga i Öresund och Östersjön, som den är i Kattegatt och farvattnet kring Fyn. Orsaken till att det finns färre tumlare i Öresund, Køge Bukt och Östersjön er inte känt men kan bero på störningar (många färjor och motorbåtar), förorening eller kanske avsaknad av födofisk. Undersökningar tyder på att det nu (2000-2002) finns fler tumlare i norra Öresund, än det fanns under perioden 1984-1990. Antalet strandade tumlare och tumlare som fångas i fiskegarn har också ökat sedan 1980-talen (C.C. Kinze, pers. comm.).

Tumlarens föda är mycket varierad och bestäms av vilka bytesdjur som finns. De äter en lång rad av fisk bl.a. torsk, sill, plattfisk m.m. men tar också små bläckfiskar. Man trodde tidigare att tumlare fångade det mesta av sitt byte i den fria vattenmassan. Men ny forskning har visat att de också använder mycket tid på att leta över havsbottnen med nosen för att fånga fisk som gömmer sig på där.

Delfiner

Under perioden december 2000 till april 2001 observerades vanlig delfin (Delphinus delphis) många gånger i Öresund och de omgivande farvattnen.

Övriga valar

1998 fångades en delfin (Stenella coeruleoalba) vid Polen. Tidigare har det observerats vitnos, grindval, vitval, narval, nordlig flasknosval, Sowerbys näbbval, vikval och sillval. (Carl C Kinze, pers. Comm.).

De senaste observationerna av tumlare, delfiner och andra valar kan ses på www.hvaler.dk