Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund

Ny bok om hållbar framtida utveckling av Öresund Boken analyserar potentiella konflikter och synergier och tittar på möjligheterna för samexistens av aktiviteter och etablering av en hållbar utveckling av både affärs- och samhällsintressen och miljöförhållanden. Slutligen redovisar boken fyra scenarier för framtida utveckling i Öresund. Erfarenheten av detta kan med fördel överföras till andra danska[…]

Öresundsfonden

Öresundsfondens mål: Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att bilda en svensk – dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser samt stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, ungdom och en intresserad allmänhet. E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på Facebook. Styrelsen[…]

Analys av olika möjligheter att skydda miljön i Öresund

År 2017 har Parks`n Trails utarbetat en rapport för Öresundsvattensamarbetet om möjligheter till skydd av Öresund. Öresund har idag ett antal olika skydd, men de gäller antingen begränsade områden eller begränsade aktiviteter. Här beskrivs fem modeller för hur man skulle kunna skydda Öresund som ett samlat naturområde. Modellerna kan väljas var för sig eller kombineras[…]

Förslag om ytterligare skydd av Öresund

14 danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne samt 12 NGO´s har skickat en gemensam skrivelse till den svenska och danska regeringen för att skydda den unika och mycket varierade natur som finns i Öresund. Öresund ska fortfarande kunna nyttjas både yrkesmässigt och för fritidsaktiviteter, men på ett för naturen skonsamt sätt. Skyddet ska säkra[…]

Temarapport “Fiske i Öresund 2017”

Denna rapport är en sammanfattning av relevant information om fiskeriaktiviteter i Öresund. Med denna rapport vill Öresundsvattensamarbetet skapa en överblick över vilka intressenter som finns på området med speciellt fokus på omfånget och värdet av både det kommersiella och rekreativa fisket i Öresund. Detta görs för att belysa särskilda gemensamma och eventuellt motstridiga intressen på[…]