Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet
Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Aftalen blev indgået i 1995, og samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund. Samarbejdet er på regionalt plan en fortsættelse af det dansk-svenske samarbejde, som har eksisteret i over 50 år – først som Øresundsvandkomiteen (1960-1974), og siden som Øresundskommissionen (1974-1993).
Beskyttede områder

Der findes flere områder i Øresund, som er beskyttede som reservater, og flere områder findes i forslag. Hele Øresund har siden 1932 været beskyttet mod trawlfiskeri. Denne beskyttelse blev indført af hensyn til færgetrafikken, men har gavnet Øresunds bundmiljø.

Marine pattedyr

Der findes i Øresund tre faste steder med sæler – ved Falsterbo, på Saltholm og ved Gråen/Gipsön vest for Landskrona. Der findes desuden nogle andre steder, hvor sæler ofte ses – for eksempel syd for Helsingør og sydøst for Amager.

Bundfauna

I Øresund kan man træffe omkring 1500 forskellige arter af bunddyr, hvoraf flere end halvdelen forekommer regelmæssigt. De fleste arter lever nedgravede i bunden, mens andre arter lever ovenpå havbunden, på hårde overflader eller på tangplanter.

Vegetation

Alger optager næring direkte fra vandet og ikke via rødder på bunden, som blomsterplanterne gør det. Algerne inddeles i: 1) Planteplankton, som er mikroskopiske alger, som lever frit i vandet, og 2) Store alger, som sidder på f.eks. sten og betegnes makroalger eller tang.

Vandkvalitet

Der findes i mange kystnære områder et stort overskud af næringsstoffer, og en meget stor biomasse kan da opbygges af både mikroalger og af de hurtigt voksende makroalger som for eksempel søsalat og fintrådede alger.

Plastik og spøgelsesgarn

Ud fra de få målinger, som er foretaget, kan det ikke i den nuværende situation med sikkerhed siges, om niveauerne af mikroplast i Øresund er høje eller lave, eller hvor skadelige de er. Spøgelsesgarn er mistede net, trawl, ruser og tejner som fortsætter med at opfange fisk i lang tid.

Klima og stormfloder

Det beregnes, at vandstanden i verdenshavene pga. klimaforandringerne vil stige med ca. 1 meter frem til år 2100 og også efterfølgende vil stige.

Øresund havnekort

Her er et kort med information om havne på den svenske og danske side af Sundet.

Kommende aktiviteter

< 2020-2021 >
oktober
  • Ingen Begivenheder

NYHETER

About US

“The Sound Water” Cooperation
“The Sound Water” Cooperation

“The Sound Water” Cooperation is the title of a cooperation agreement between Danish and Swedish municipalities and the Swedish county of Skåne, counties and provinces surrounding Öresund (the Sound). The agreement was reached in 1995 and the cooperation is intended to act for a healthy marine environment in the Sound. This cooperation is a continuation, on a regional level, of the Danish-Swedish cooperation which had previously existed for more than 30 years as the Sound Water Committee and which was superseded by the Sound Commission.

Kontakt

Velkommen til at kontakte os!